Home | Order | Support

Proctase-P Capsules
ชื่อไทย : พรอกเทส-พี แคปซูล

รูปแบบยา : แคปซูล

ส่วนประกอบสำคัญของยา (Active Ingredients) :
      -

กลไกการออกฤทธิ์ (Action) :
      1.ฤทธิ์ในการต่อต้านการอักเสบ
            การให้ยา พรอกเทส-พี แคปซูล ทางปากแสดงประสิทธิภาพในการต่อต้านการอักเสบอย่างดียิ่ง  ในการรักษาอาการบวมของอุ้งเท้าหนู  ซึ่งเกิดจาก Carrageenan , dextran และ  antiserum  รวมทั้งในการรักษาเนื้องอกอักเสบ  ซึ่งเกิดจากน้ำมันสลอดในหนู
            นอกจากนี้ยังพบว่าสามารถยับยั้งการเกิดมะเร็ง  sarcoma  เนื่องจากการฝังเมล็ดฝ้ายภายหลังการถอนฟันหน้าบนในหนู
         2.ฤทธิ์เสริม
         พรอกเทส-พี แคปซูล ยับยั้งการคั่งของของเหลวที่จับบริเวณเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบได้ดีกว่า พรอกเทส  หรือ  แพนครีเอตินเดี่ยวๆ ในการทดลอง Carrageenan  granuloma  ในหนู  ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าตัวยาทั้ง 2 ชนิดนี้ออกฤทธิ์เสริมกัน
         3.เสริมให้ยาปฏิชีวนะซึมผ่านเข้าสู่เนื้อเยื่อได้มากขึ้น
            การให้พรอกเทส-พี แคปซูลทางปากพบว่าสามารถเสริมให้แอมพิซิลลิน  และ ไรโบสตาไมซิน  ซึมผ่านเข้าสู่เนื้อเยื่อได้มากขึ้นในคน  เช่นเดียวกับ อีรีโธรไมซิน  ในกระต่าย
         การทดลองในสัตว์
         ความเป็นพิษ
         1.พิษเฉียบพลัน
         LD  50 (มก./กก.) ของพรอกเทส-พี แคปซูล เมื่อให้ทางปากคือ > 10,000 # ในหนู
         2.พิษเรื้อรัง
         เมื่อให้ยาทางปากแก่หนูในขนาด 15 , 150 , 1,500 และ  5,000 มก./กก. # เป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกันแล้วดูผลเปรียบเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับยา  พบว่า  ไม่มีความผิดปกติในสภาพทั่วไป , น้ำหนักตัว , การทานอาหาร , การตรวจปัสสาวะ ,การตรวจเลือด , การชันสูตรศพ  หรือการตรวจเนื้อเยื่อ
         3.คุณสมบัติการเป็นแอนติเจน
         ผลการตรวจตัวอย่างซีรั่มของกระต่ายที่ได้รับยาขนาด 600 มก./กก. # ทางปากเป็นระยะเวลา 35 วันติดต่อกันพบว่า ตัวอย่างทั้งหมดให้ผลลบต่อการตกตะกอน agar gel และปฏิกิริยา PCA
         4.เภสัชวิทยาทั่วไป
         การให้ยาทางปากในขนาด 600 มก./กก. # ไม่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง (พฤติกรรมทั่วไป , ฤทธิ์ในการต้านการชัก , การเสริมฤทธิ์ในการดมสลบ และ spontaneous EEG) , ระบบการหายใจและระบบเส้นเลือดและหัวใจ (การหายใจ , ความดันโลหิต , การเต้นของหัวใจ และ ECG) , ทางเดินกระเพาะอาหารและลำไส้ (การขนส่งทางกระเพาะอาหารและลำไส้) หรือการแข็งตัวของเลือด
         5.การกระจายตัว
         ในการทดลองการดูดซึมภายในลำไส้โดยวิธีการกลับลำไส้ด้านในออกข้างนอกในหนู  พบว่าทั้งพรอกเทสและแพนครีเอติน สามารถผ่านผนังลำไส้จากส่วน mucosa ไปยัง serous membrane ได้โดยไม่สูญเสียการออกฤทธิ์
         #  ใช้ผงยาผสมซึ่งประกอบด้วยพรอกเทสและแพนครีเอติน ในอัตราส่วน 1 : 5

ข้อบ่งใช้การใช้ยา (Indication) :
      บรรเทาอาการบวมและอักเสบ

ขนาดการใช้ยา (Dosage) :
      ขนาดยาปกติรับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
         ไม่ควรรับประทานยานี้  หากไม่มีวัตถุประสงค์ตามข้อบ่งใช้

ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ (Precaution & Adverse Effects) :
      ไม่ควรให้ยาแก่ผู้ป่วยต่อไปนี้
            1.ผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้  พรอกเทส-พี แคปซูล และแพนครีเอติน
            2.ผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้โปรตีน โบวีน  หรือ พอร์ซีน

ขนาดของบรรจุภัณฑ์ (Packages) :
      100 , 500 และ 1,000 แคปซูล


Home | Order | Support

Copyright 2000 MIS SofTech Co.,ltd. Thailand. All rights reserved.
Produced by MIS SofTech Co.,ltd. Tel. 0-2682-2494 (10 lines)