Home | Order | Support

Tinset
ชื่อไทย : ทินเสท

รูปแบบยา : ยาเม็ด

ส่วนประกอบสำคัญของยา (Active Ingredients) :
        1.  Oxatomide : 30 mg

กลไกการออกฤทธิ์ (Action) :
      ในขณะที่เกิดปฏิกิริยาการแพ้ พบว่าจะมีการหลั่งสารออกมาจาก mastocytes อันได้แก่ ฮีสตามีน ; slow-reacting substance เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้เป็นต้นเหตุให้เกิดอาการแพ้ขึ้น  ทินเสทจะป้องกันและบรรเทาอาการแพ้ เพราะทินเสทจะไปป้องกันไม่ให้มีการหลั่งสารออกมาจาก mastocyte พร้อมกันนี้จะไปยับยั้งการออกฤทธิ์ของสารที่หลั่งออกมาแล้ว ดังนั้น  ฤทธิ์การต้านการแพ้ของทินเสทจึงควรจะกว้างกว่ายาแอนตี้ฮีสตามีนทั่วไป ซึ่งออกฤทธิ์โดยปิดกั้นเฉพาะฮีสตามีนอย่างเดียวเท่านั้น

ข้อบ่งใช้การใช้ยา (Indication) :
      ป้องกันและบรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้ โดยเฉพาะโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ลมพิษเรื้อรัง เยื่อตาอักเสบ  แพ้อาหาร โรคผิวหนังอักเสบจากการแพ้ และโรคหืดซึ่งเกิดจากสาเหตุนอกร่างกาย

ขนาดการใช้ยา (Dosage) :
      ผู้ใหญ่   -  รับประทานครั้งละ 1 เม็ด (30 มก.) หลังอาหารเช้าและเย็น
         เด็ก  -  รับประทานในขนาด 0.5 มก./นน. ตัว 1 กก. หรือให้รับประทานดังนี้
            1/2 เม็ด (15 มก.) / นน. ตัวระหว่าง 15-35 กก. วันละ 2 ครั้ง
            1  เม็ด (30 มก.) / นน. ตัว 35 กก. ขึ้นไป วันละ 2 ครั้ง
         ขนาดที่กำหนดสามารถให้เพิ่มเป็น 2 เท่าได้ ถ้าการรักษายังไม่ดีพอ

ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ (Precaution & Adverse Effects) :
      ในสัตว์ทดลองไม่พบว่าทินเสทมีพิษต่อทารก หรือทำให้ทารกพิการ  สำหรับสตรีมีครรภ์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์  ควรชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงต่อการรักษาใหม่ ๆ และผลการรักษาที่จะได้รับ

ขนาดของบรรจุภัณฑ์ (Packages) :
      แผงละ 10 เม็ด กล่องละ 25 และ 50 เม็ด


Home | Order | Support

Copyright 2000 MIS SofTech Co.,ltd. Thailand. All rights reserved.
Produced by MIS SofTech Co.,ltd. Tel. 0-2682-2494 (10 lines)